január 2020

Čiara Života

ČIARA ZIVOTA Čiara života o.z. V zastúpení riaditeľ Erik Rothenstein Hviezdoslavovo nám. 14 Bratislava 811 02 IČO: 42184819 DIČ: 2023619367 Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie vnútorných vecí, výpis zo zoznamu občianskych združení regis.číslo: VVS/1-90-36167 Č.ú.: 2100418307/ 8330 Fio Banka IBAN SK4383300000002100418307 BIC FIOZSKBAXXX Korešpondenčná adresa Červeňova 10 81103 Bratislava ČIARA ZIVOTA Čiara života o.z. V zastúpení riaditeľ Erik Rothenstein Hviezdoslavovo nám. 14 Bratislava 811 02 IČO: 42184819 DIČ: 2023619367 Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie vnútorných vecí, ... Read More »

25 januára, 2020