Čiara Života

ČIARA ZIVOTA

Čiara života o.z.

V zastúpení riaditeľ

Erik Rothenstein

Hviezdoslavovo nám. 14

Bratislava 811 02

IČO: 42184819

DIČ: 2023619367

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie vnútorných vecí, výpis zo zoznamu občianskych združení

regis.číslo: VVS/1-90-36167

Č.ú.: 2100418307/ 8330 Fio Banka

IBAN SK4383300000002100418307

BIC FIOZSKBAXXX

Korešpondenčná adresa

Červeňova 10

81103 Bratislava

ČIARA ZIVOTA

Čiara života o.z.

V zastúpení riaditeľ

Erik Rothenstein

Hviezdoslavovo nám. 14

Bratislava 811 02

IČO: 42184819

DIČ: 2023619367

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie vnútorných vecí, výpis zo zoznamu občianskych združení

regis.číslo: VVS/1-90-36167

Č.ú.: 2100418307/ 8330 Fio Banka

IBAN SK4383300000002100418307

BIC FIOZSKBAXXX

Korešpondenčná adresa

Červeňova 10

81103 Bratislava Slovensko

AKCIE 2019

VELVET – Nová cvernovka Bratislava 15,112019

Erik Rothenstein & ansambel SO36

30 ROKOV

V novembri 2019 uplynie tridsať rokov od Nežnej revolúcie. Zámerom projektu je pripomenúť si túto významnú udalosť našich novodobých dejín a umelecky reflektovať toto okrúhle výročie. Skupina ansámbel SO36 uvedie kompozície Matúša Jakabčica, Vladimíra Šarišského a Erika Rothensteina v spojení s tematickou autorskou vizuálnou projekciou Viliama Csina premietanou na plátno. Dielo bude premierované ako súčasť väčšieho projektu k výročiu Nežnej revolúcie v Novej cvernovke v Bratislave.

Pripravený obrazový materiál sa bude prelínať s napísanými kompozíciami a improvizácie budú sprevádzané „realtime“ VJ-ingom. Projekt nemá za cieľ prvoplánovo hodnotiť 17. november ale poskytne umelecké spracovanie názoru tvorcov diela a podnieti k zamysleniu sa nad dejinným vývojom a zlomovým obdobím našich novodobých dejín. Dielo má podnietiť diváka k zamysleniu sa nad našou nedávnou históriou, nebyť iba jednoduchým konzumentom kultúry a uvedomiť si, že sloboda je „krehký výdobytok“ a nie je samozrejmosťou.

You may also like ...