Babele Beat Band

world music & new beats from heart of Europe

BABELE   znepokejenie, chaos, miš-maš podobne ako pri stavbe Babylonskej veže &  Vrch v rumunských Karpatoch & V jidiš – miláčik, oslovenie malých detí

BEAT        beaty a groovy prepojené so živou hudbou                   

BAND         skupina hudobníkov rôzneho pôvodu spojená do silného celku

Región stredo-východnej Európy a Balkánu je veľmi zaujímavým miestom pre skúmanie kultúry a hudobnej tradície rôznych národov. Hudba vzniknutá v širšom regióne Karpatských hôr, domáci folklór rôznych krajín sa po stáročia vzájomne konfrontoval a formoval do dnešnej podoby.  Naša kapela sa zaujíma o tradíciu tohto regiónu, slovenskú, balkánsku alebo židovskú hudbu.  Snaží sa ju zobrať ako základ pre svoju tvorbu a hľadať nové cesty ako interpretovať pôvodné skladby a komponovať nové autorské    piesne.

Skupina nahrala na jar roku 2022 nový album SOVÍ LES. Na otázku s akým zámerom vznikal nový projekt, odpovedá kapelník a  jeho tvorca, Erik Rothenstein: „Pôvodný zámer bol pracovať s koreňmi nášho regiónu, s karpatskou hudobnou tradíciou na báze prelínania viacerých hudobných štýlov. Chcel som pracovať s rôznymi hudobníkmi z tohto regiónu, ktorí by mali rôzny hudobný background. Hrali sme napr. so Srbmi, Bulharmi, Maďarmi, ktorí sa zaoberali ľudovou hudbou, klasikou a podobne. Čiže z mojej strany som chcel využiť skúsenosti z oblasti jazzu alebo klezmeru a spojiť sa muzikantami, s ktorými by som si na pódiu ale i ľudsky rozumel. Skúšali sme experimentovať s nepravidelnými balkánskymi rytmami, ľudovými melódiami ale i s elektronikou a vsúvať ich do nových súvislostí.“

TEASER:

Široká škála inštrumentálnej palety v sebe spája slovenskú, maďarskú, židovskú, bulharskú tvorbu s ďalšími koreňmi etnickej hudby. Zároveň každý z hudobníkov priniesol niečo zo svojej muzikantskej kuchyne – jazz rock, world music, tradičný jazz atď.

LIVE SHOW CASE FESTIVAL HEVHETIA 2021

Zaujímavý príbeh stojí aj za názvom albumu Soví Les / Bubu Forest. Do Sovieho lesa, chráneného prírodného areálu v Petržalke, sa chodí  rekreovať, oddychovať, meditovať, inšpirovať. Neschádzajú sa tam iba nočné tvory, ale aj hudobníci. Pri tvorbe tohto projektu sa ukázalo, že príroda je pre nich nekonečný zdroj inšpirácie a poznania. Preto sa rozhodli medzi skladbami použiť zvuky lesa a sovieho húkania. Z ľudového prameňa vychádzajú tri ľudové skladby – Padá dížd (východoslovenská), Botosanka (rumunská), Dos Amantes (sefardská), ktoré dopĺňajú autorské kompozície Erika Rothensteina a Juraja Rašiho na texty Zuzany Vasičákovej Očenášovej.


BABELE BEAT BAND je skupina hrajúca hudbu pôvodným folklórom ako zo Slovenska tak i zo stredo – východnej Európy a Balkánu. Túto inšpiráciu prepája s  novými beatmi a zvukmi. Interpretuje vlastné skladby ako i pôvodné ľudové piesne doplnené o improvizačné plochy a groovy. Používa prvky ľudovej a  klezmerovej hudby, jazzovej harmónie ako i sólovú a kolektívnu improvizáciu spojenú so strhujúcimi rytmickými groovmi.

Spolupracuje s muzikantmi zo Slovenska, Česka, Rakúska, Bulharska alebo Srbska.

BLÁZNI Z CHELMU

Babele beat band interpretuje skladby z projektu Blázni z Chelmu.

Jadrom projektu sú kompozície napísané podľa literárnej predlohy spisovateľa Isaaca Bashevisa Singera, The Fools of Chelm– (Blázni z Chelmu). Autor v nej pútavým spôsobom opisuje dejiny chudobného mesta Chelm. Singer nám svojou jazykovou hravosťou a používaním inteligentného humoru zanecháva posolstvo v ktorom zdôrazňuje, aby sme sa naučili rozlišovať ľudskú hlúposť a obmedzenosť aj keď sa rodí v hlavách našich vodcov.Zabáva nás absurdnými a smiešnymi príbehmi, ale kdesi v pozadí zdvíha varovný prst a upozorňuje na nebezpečenstvo hroziace od našich vodcov, ktorí sa často krát správajú ako Hlupáci z Chelmu. Projekt sa pomocou programového hudobného spracovania snaží odovzdať odkaz Singerovejliterárnej predlohy Blázni z Chelmu. Používa prvky klezmerovej hudby, jazzovej harmónie akoi sólovú a kolektívnu improvizáciu spojenú so strhujúcimi rytmickými groovmi.

LIVE Gypsy Jazz Festival 2020

KLEZMER SONGS – LIVE

náš hosť z Maďarska, hráč na koncovky a transylvánske píšťaly BALASZ DONGO SZOKOLAY – záznam koncertu z Bratislavy

pred koncertom KIRIL STOYANOV – bulharsky perkusionista sa rozohráva na TAPANe s Erikom na skladbe H Stein C……

SOUNDCLOUD