Babele Beat Band

Región stredo-východnej Európy a Balkánu je veľmi zaujímavým miestom pre skúmanie kultúry a hudobnej tradície rôznych národov. Domáci foklór rôznych krajín sa po stáročia vzájomne konfrontoval a formoval do dnešnej podoby. Naša kapela sa zaujíma o tradíciu tohto regiónu, snaží sa ju zobrať ako základ pre svoju tvorbu a hľadať nové cesty ako interpretovať pôvodné skladby a komponovať nové autorské piesne.


Popri vlastných skladbách kapela interpretuje aj transkripcie klezmerových majstrov ako boli napr. Dave Tarras. Zaoberá sa aj pôvodným folklórom ako zo Slovenska tak i zo stredo – východnej Európy a Balkánu. Spolupracuje s muzikantmi zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska, Bulharska alebo Srbska.

náš hosť z Maďarska, hráč na koncovky a transylvánske píšťaly BALASZ DONGO SZOKOLAY – záznam koncertu z Bratislavy

pred koncertom KIRIL STOYANOV – bulharsky perkusionista sa rozohráva na TAPANe s Erikom na skladbe H Stein C……

BLÁZNI Z CHELMU

Babele beat band interpretuje skladby z projektu Blázni z Chelmu.

Jadrom projektu sú kompozície napísané podľa literárnej predlohy spisovateľa Isaaca Bashevisa Singera, The Fools of Chelm– (Blázni z Chelmu). Autor v nej pútavým spôsobom opisuje dejiny chudobného mesta Chelm. Singer nám svojou jazykovou hravosťou a používaním inteligentného humoru zanecháva posolstvo v ktorom zdôrazňuje, aby sme sa naučili rozlišovať ľudskú hlúposť a obmedzenosť aj keď sa rodí v hlavách našich vodcov.Zabáva nás absurdnými a smiešnymi príbehmi, ale kdesi v pozadí zdvíha varovný prst a upozorňuje na nebezpečenstvo hroziace od našich vodcov, ktorí sa často krát správajú ako Hlupáci z Chelmu. Projekt sa pomocou programového hudobného spracovania snaží odovzdať odkaz Singerovejliterárnej predlohy Blázni z Chelmu. Používa prvky klezmerovej hudby, jazzovej harmónie akoi sólovú a kolektívnu improvizáciu spojenú so strhujúcimi rytmickými groovmi.

SOUNDCLOUD