Babele Beat Band

world music & new beats from heart of Europe

BABELE   znepokejenie, chaos, miš-maš podobne ako pri stavbe Babylonskej veže &  Vrch v rumunských Karpatoch & V jidiš – miláčik, oslovenie malých detí

BEAT        beaty a groovy prepojené so živou hudbou                   

BAND         skupina hudobníkov rôzneho pôvodu spojená do silného celku

Región stredo-východnej Európy a Balkánu je veľmi zaujímavým miestom pre skúmanie kultúry a hudobnej tradície rôznych národov. Hudba vzniknutá v širšom regióne Karpatských hôr, domáci folklór rôznych krajín sa po stáročia vzájomne konfrontoval a formoval do dnešnej podoby.  Naša kapela sa zaujíma o tradíciu tohto regiónu, slovenskú, balkánsku alebo židovskú hudbu.  Snaží sa ju zobrať ako základ pre svoju tvorbu a hľadať nové cesty ako interpretovať pôvodné skladby a komponovať nové autorské    piesne.


BABELE BEAT BAND je skupina hrajúca hudbu pôvodným folklórom ako zo Slovenska tak i zo stredo – východnej Európy a Balkánu. Túto inšpiráciu prepája s  novými beatmi a zvukmi. Interpretuje vlastné skladby ako i pôvodné ľudové piesne doplnené o improvizačné plochy a groovy. Používa prvky ľudovej a  klezmerovej hudby, jazzovej harmónie ako i sólovú a kolektívnu improvizáciu spojenú so strhujúcimi rytmickými groovmi.

Spolupracuje s muzikantmi zo Slovenska, Česka, Rakúska, Bulharska alebo Srbska.

LIVE Gypsy Jazz Festival 2020

náš hosť z Maďarska, hráč na koncovky a transylvánske píšťaly BALASZ DONGO SZOKOLAY – záznam koncertu z Bratislavy

pred koncertom KIRIL STOYANOV – bulharsky perkusionista sa rozohráva na TAPANe s Erikom na skladbe H Stein C……

BLÁZNI Z CHELMU

Babele beat band interpretuje skladby z projektu Blázni z Chelmu.

Jadrom projektu sú kompozície napísané podľa literárnej predlohy spisovateľa Isaaca Bashevisa Singera, The Fools of Chelm– (Blázni z Chelmu). Autor v nej pútavým spôsobom opisuje dejiny chudobného mesta Chelm. Singer nám svojou jazykovou hravosťou a používaním inteligentného humoru zanecháva posolstvo v ktorom zdôrazňuje, aby sme sa naučili rozlišovať ľudskú hlúposť a obmedzenosť aj keď sa rodí v hlavách našich vodcov.Zabáva nás absurdnými a smiešnymi príbehmi, ale kdesi v pozadí zdvíha varovný prst a upozorňuje na nebezpečenstvo hroziace od našich vodcov, ktorí sa často krát správajú ako Hlupáci z Chelmu. Projekt sa pomocou programového hudobného spracovania snaží odovzdať odkaz Singerovejliterárnej predlohy Blázni z Chelmu. Používa prvky klezmerovej hudby, jazzovej harmónie akoi sólovú a kolektívnu improvizáciu spojenú so strhujúcimi rytmickými groovmi.

SOUNDCLOUD