Lento Ad Astra

POČÚVAŤ / KÚPIŤ HUDBU:

https://erikrothenstein.bandcamp.com/album/playing-ach-with-mr-bach

Saxofón síce nepatrí medzi často využívané nástroje v klasickej hudbe, ale určite je svojou zvukovosťou veľmi zaujímavým partnerom pre svojich starších „kolegov“. Znovuobjavovať už preskúmané a skúmať ešte neobjavené je v tomto kontexte hlavnou myšlienkou hudobníkov Erika Rothensteina a Zity Slavíčkovej v rámci zoskupenia Lento Ad Astra.

  • Zita Slavičková – Klavír
  • Erik Rothenstein –Baritónový , Altový Safoxón

 

História Lento Ad Astra

Lento Ad Astra

Lento Ad Astra

Teleso Lento Ad Astra vzniklo v júni 2011, keď sa klaviristka Zita Slavíčková a saxofonista Erik Rothenstein rozhodli využiť svoje doterajšie muzikantské skúsenosti a vyskúšať spolu realizovať niekoľko koncertov.

 

Sústredili sa najprv na klasický repertoár pre altový saxofón, resp. transkripcie pre tento nástroj. Postupne však začali interpretovať literatúru hlavne pre baritónový saxofón.

dav

Aj keď Zita a Erik majú každý iný muzikantský „background“, snažia sa spolu hľadať prieniky a vytvoriť spoločný koncept a „pretaviť“ ho do hudobného jazyka. Či sú to transkripcie violončelových prelúdií Johana Sebastiana Bacha, skladby francúzskych autorov ako Claude Debussy, Gabriel Faure alebo originálne kompozície napísané na objednávku telesa, interpreti sa usilujú zaujať vlastným vkladom a skúmaním nových možností.

 

Toto komorné zoskupenie prináša novú koncepciu a sviežosť pri zachovaní vysokej interpretačnej kvality. Svoj priestor dostáva aj improvizácia a štýlové zaranžovanie skladieb pre potreby skupiny.

 

Teleso spolupracuje s rôznymi hosťami. Na jeho objednávku napísali súčasní slovenskí skladatelia Viliam Gräffinger a Ľuboš Bernáth autorské skladby a upravili aj niekoľko kompozícií starých majstrov pre koncertné potreby telesa.. Teleso nahralo v roku 2013 svoj profilový album Plaing Šach with Mr. Bach.

 

Samostatný web: http://lentoadastra.com

Artist Videos