Blázni z Chelmu

POČŮVAŤ / KÚPIŤ ALBUM

https://erikrothenstein.bandcamp.com/album/the-fools-of-chelm

Kapela pod vedením Erika Rothensteina uvádza zaujímavý projekt, v ktorom predstavuje klezmer, tradičnú hudbu východoeurópskeho židovského etnika spojenú s moderným jazzom. Nadväzuje tak na tradíciu nášho regiónu a rozširuje ju o štýlové improvizácie a zaujímavo skomponované a zaranžované skladby.Jadrom projektu sú kompozície napísané podľa literárnej predlohy spisovateľa Isaaca Bashevisa Singera, The Fools of Chelm– (Blázni z Chelmu).

Autor v nej pútavým spôsobom opisuje dejiny chudobného mesta Chelm. Singer nám svojou jazykovou hravosťou a používaním inteligentného humoru zanecháva posolstvo v ktorom zdôrazňuje, aby sme sa naučili rozlišovať ľudskú hlúposť a obmedzenosť aj keď sa rodí v hlavách našich vodcov.Zabáva nás absurdnými a smiešnymi príbehmi, ale kdesi v pozadí zdvíha varovný prst a upozorňuje na nebezpečenstvo hroziace od našich vodcov, ktorí sa často krát správajú ako Hlupáci z Chelmu.

Projekt sa pomocou programového hudobného spracovania snaží odovzdať odkaz Singerovejliterárnej predlohy Blázni z Chelmu. Používa prvky klezmerovej hudby, jazzovej harmónie akoi sólovú a kolektívnu improvizáciu spojenú so strhujúcimi rytmickými groovmi.

Stiahnuť – Blazni z Chelmu PRESS KIT SK Erik Roth. Band