ALMA PANONNIA nový album TRANSYLVÁNSKE TANCE

alma foto cd

ALMA PANNONIA

Dymové signály zvláštneho kultúrneho stretnutia v Karpatskej kotline…  Židovská, maďarská, slovenská, moldavská tradícia sa mieša v jednom panónskom kotle.

Špeciálne medzinárodné (Slovensko, Maďarsko, Bulharsko) stretnutie štyroch umelcov rôzneho zamerania našlo „spoločnú reč“ pri interpretácii a spracovaní ľudových skladieb z oblasti Transylvánie.  Géza Fábri okrem toho, že spieva,  zbiera a oživuje  kobozovú hudbu. Je to tradičný  strunový nástroj, predok všetkých typov lutien a gitár. Dongó Szokolay je hlboko ponorený do transylvánskej flautovej hry a štýlovej improvizácie prameniacej z ľudových tém.  Kiril Stoyanov je majstrom balkánskych rytmov a jedinečného bulharského perkusívneho nástroja t’pan. Erik Rothenstein sa okrem jazzu venuje  klezmerovému klarinetu, ktorý sa dá vhodne uplatniť aj vo folklórnej hudbe iných národov.  Toto kvarteto spojila láska a záujem o pôvodné ľudové piesne. Všetky spomenuté hudobné prvky a vplyvy, individuálny prístup  a špecifický štýl hudobníkov  sa prejavil v skladbách varených  vo veľkom panónskom kotly.

počúvať/kúpiť audio Bandcamp

Hudobníci sa snažili zachovať autenticitu. Ich stretnutie v štúdiu malo intuitívny, hravý ale zároveň i „foklórne zrnitý“ charakter bez zbytočných príkras a balastu. Nahrávka okrem židovských, moldavských a maďarských piesní z oblasti Transylvánie obsahuje aj skladbu zo zbierky ľudových piesní Rumunské tance Bélu Bartóka – Tanec z Butschumu. Hudobníci chceli takto vzdať poklonu za jeho úsilie pri zbieraní ľudových skladieb národov Uhorska a jeho skladateľský génius. Taktiež sa na nej nachádza aj známa pieseň Kohút zakikiríkal od  Rabbiho Yitzchaka Isaaca Tauba.

VIDEO Transylvánsky židovský tanec č. 1

„Po celom Sedmohradsku hrali hudobníci pre Maďarov, Rumunov, Rómov a Židov bez ohľadu na ich národnosť. Maďarské a židovské ľudové piesne, rómske ornamentálne motívy skrášlené zvukom transylvánskej flauty, sa dobre prelínajú s klezmerovým klarinetom, s  bulharským bubnom t’pan a kobozom“,  vysvetľuje  Dongó pozadie projektu projektu.

Balász Dongó Szokolay – transylvánske píšťaly

Géza Fábri – spev, koboz

 Erik Rothenstein – klarinet, basový klarinet, baritónový saxofón

 Kiril Stoyanov – t’pan, darbuka 

VIDEO Teaser

You may also like ...