Gershwin Reloaded

George Gershwin

Gershwin Reloaded

Tento projekt je súčasťou mojej cesty, resp. hľadanie nových zvukov, zvukovosti, iného spôsobu kompozície a celkového prístupu k hudbe aký som mal doteraz. Je symbiózou muzikantov a skladateľov viacerých hudobných štýlov so snahou o vytvorenie koncepcie „soundu“, ktorý by reflektoval minulosť a pozeral sa do budúcnosti….

GERSHWIN

uctenie si tvorby Georga Gershwina pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia.

RELOADED

použitie elektroniky a živých groovov a beatboxu v spojení s klasickým zvukom sláčikového kvarteta, klavíru, spevu a saxofónu

kompozície & aranžmány – Lucia Papanetzová, Ľuboš Šrámek, Erik Rothenstein

George Gershwin patrí medzi veľké skladateľské osobnosti USA. Pohyboval sa na poli ako vážnej tak i populárnej hudby. Okrem klasických diel komponoval aj pre Broodway a jeho skladby sa udomácnili aj ako jazzové štandardy. Pokladá sa za najvýznamnejšieho protagonistu tzv. symfonického jazzu. Na tento základ sa pokúša nadviazať projekt Gershwin reloaded. Klasická hudba a jazz majú veľa styčných plôch, ktoré sú jasne badateľné už v Gershwinovej hudbe.

OBSADENIE

 ANSÁMBEL SO36

V dnešnej dobe sú už bežné aj spojenia hudobníkov rôznych žánrov. Saxofonista Erik Rothenstein zostavil teleso, ktoré sa pokúša o takúto spoluprácu. Zostavu tvorí sláčikové kvarteto pod vedením Borisa Bohó, koncertného majstra a vedúceho skupiny violončiel orchestra Slovenskej filharmónie, klavirista Vladislav Šarišský a speváčka Eva Banczi.

KONCEPCIA

Kapela interpretuje komponovanú vypísanú hudbu (aranžmány Gershwinových skladieb ako i autorské kompozície) Erika Rothensteina, Ľuboša Šrámeka a Lucii Papanatzovej. Hrá do vopred pripraveného podkladu beatov, groovov a používa aj improvizáciu. Hudobníci majú priestor prejaviť sa na základe grafickej partitúry, jazzových sól prameniacich zo swingu a be-bopu a voľnej improvizácie s vopred dohodnutými harmonicko-rytmickými štruktúrami. Pri hudobnom procese je prítomný aj beat – box a spev, ktorý bude vychádzať z klasickej Gershwinovej predlohy ale spevákovi je tak isto ponechaná voľnosť na základe spomenutých improvizačných možností. Projekt sa zameriava na spoločné prieniky medzi klasickou a jazzovou hudbou s použitím moderných technológií pri tvorbe hudobného procesu. Jedným z prínosov projektu je aj skúmať interakciu medzi hudobníkmi rôzneho zamerania so zámerom obohatiť tak dielo a rôzne „vrstvy“ hudobnej tradície a muzicírovania

You may also like ...