BABELE BEAT BAND – nový album – SOVÍ LES

Babele Beat band, skupina ktorej názov sa skladá z troch slov: Babele (spletenie jazykov /  oslovenie detí v jidiš), Beat (groove), Band (spojenie do jedného celku) vydala nový album SOVÍ LES. Svoj postoj opisuje ako stav, keď sa ľudia z rôznych národností nemusia medzi sebou dorozumieť svojimi materinskými jazykmi, hudbe ako univerzálnemu jazyku rozumie každý. Takto sa pretli cesty jeho blízkych spoluhráčov Dominiky Debnárovej (spev), Pavla Berezu (gitara), Juraja Rašiho (bicie nástroje, udu drum, drum voice, klávesy), Mateja Štubniaka (basgitara, kontrabas), hostí Ľuboša Šrámka (klavír), Jana Oriška (riq), Eddyho Portellu (kongá) so zahraničnými hudobníkmi Balázsom Dongóm Szokolayom (transylvánske píšťaly a fujara) a Kirilom Stoyanovom (darbuka).

Video: Dunaj a ja

Široká škála inštrumentálnej palety v sebe spája slovenskú, maďarskú, židovskú, bulharskú tvorbu s ďalšími koreňmi etnickej hudby. Zároveň každý z hudobníkov priniesol niečo zo svojej muzikantskej kuchyne – jazz rock, world music, tradičný jazz atď.

Na otázku s akým zámerom vznikal nový projekt, odpovedá kapelník a  jeho tvorca, Erik Rothenstein: „Pôvodný zámer bol pracovať s koreňmi nášho regiónu, s karpatskou hudobnou tradíciou na báze prelínania viacerých hudobných štýlov. Chcel som pracovať s rôznymi hudobníkmi z tohto regiónu, ktorí by mali rôzny hudobný background. Hrali sme napr. so Srbmi, Bulharmi, Maďarmi, ktorí sa zaoberali ľudovou hudbou, klasikou a podobne. Čiže z mojej strany som chcel využiť skúsenosti z oblasti jazzu alebo klezmeru a spojiť sa muzikantami, s ktorými by som si na pódiu ale i ľudsky rozumel. Skúšali sme experimentovať s nepravidelnými balkánskymi rytmami, ľudovými melódiami ale i s elektronikou a vsúvať ich do nových súvislostí.“

Zaujímavý príbeh stojí aj za názvom albumu Soví Les / Bubu Forest. Do Sovieho lesa, chráneného prírodného areálu v Petržalke, sa chodí  rekreovať, oddychovať, meditovať, inšpirovať. Neschádzajú sa tam iba nočné tvory, ale aj hudobníci. Pri tvorbe tohto projektu sa ukázalo, že príroda je pre nich nekonečný zdroj inšpirácie a poznania. Preto sa rozhodli medzi skladbami použiť zvuky lesa a sovieho húkania. Z ľudového prameňa vychádzajú tri ľudové skladby – Padá dížd (východoslovenská), Botosanka (rumunská), Dos Amantes (sefardská), ktoré dopĺňajú autorské kompozície Erika Rothensteina a Juraja Rašiho na texty Zuzany Vasičákovej Očenášovej.

You may also like ...