Events

dobrovoľné vstupné

múzeum Jána Cikkera, 3.2. 18:00 Dizertačný koncert Erika Rothensteina – saxofón, Zita Sopková klavír, hosť Pavol Bereza (gitara)

Múzeum Jána Cikkera, Fialkové údolie Bratislava Lento Ad Astra