ansambel SO36: Gershwin reloaded

  2.12.18h Dolný Kubín kaštiel Kubiniy

   

  Erik Rothenstein & ansambel SO36

  Gershwin Reloaded

  GERSHWIN RELOADED

  Tento projekt je súčasťou mojej cesty, resp. hľadanie nových zvukov, zvukovosti, iného spôsobu kompozície a celkového prístupu k hudbe aký som mal doteraz. Je symbiózou muzikantov a skladateľov viacerých hudobných štýlov so snahou o vytvorenie koncepcie „soundu“, ktorý by reflektoval minulosť a pozeral sa do budúcnosti….

  GERSHWIN

  uctenie si tvorby Georga Gershwina pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia.

  RELOADED

  použitie elektroniky a živých groovov v spojení s klasickým zvukom sláčikového kvarteta, klavíru, spevu a saxofónu

  kompozície & aranžmány – na projekte sa stretli skladateľka klasickej hudby Lucia Papanetzová,, Michal Stahl a jazzoví hudobníci Ľuboš Šrámek, Erik Rothenstein

  George Gershwin patrí medzi veľké skladateľské osobnosti USA. Pohyboval sa na poli ako vážnej tak i populárnej hudby. Okrem klasických diel komponoval aj pre Broodway a jeho skladby sa udomácnili aj ako jazzové štandardy. Pokladá sa za najvýznamnejšieho protagonistu tzv. symfonického jazzu. Na tento základ sa pokúša nadviazať projekt Gershwin reloaded. Klasická hudba a jazz majú veľa styčných plôch, ktoré sú jasne badateľné už v Gershwinovej hudbe.

  OBSADENIE

   ANSÁMBEL SO36

  V dnešnej dobe sú už bežné aj spojenia hudobníkov rôznych žánrov. Saxofonista Erik Rothenstein zostavil teleso, ktoré sa pokúša o takúto spoluprácu. Zostavu tvorí sláčikové kvarteto pod vedením Borisa Bohó, koncertného majstra a vedúceho skupiny violončiel orchestra Slovenskej filharmónie, gitarista Luboš Brtáň, klavirista Vladislav Šarišský a speváčka Eva Banczi.

  KONCEPCIA

  Kapela interpretuje komponovanú vypísanú hudbu (aranžmány Gershwinových skladieb ako i autorské kompozície) Erika Rothensteina, Ľuboša Šrámeka, Michala Stahla a Lucii Papanatzovej. Projekt sa zameriava na spoločné prieniky medzi klasickou a jazzovou hudbou s použitím moderných technológií pri tvorbe hudobného procesu. Jedným z prínosov projektu je aj skúmať interakciu medzi hudobníkmi rôzneho zamerania so zámerom obohatiť tak dielo a rôzne „vrstvy“ hudobnej tradície a muzicírovania

  projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

  projekt podporil Ars Bratislavensis