Erik Rothenstein & Ansambel SO36

  Nová Cvernovka, Bratislava, Račianska ulica 78

  V novembri 2019 uplynie tridsať rokov od Nežnej revolúcie. Zámerom projektu je pripomenúť si túto významnú udalosť našich novodobých dejín a umelecky reflektovať toto okrúhle výročie. Skupina ansámbel SO36 uvedie kompozície Matúša Jakabčica, Vladimíra Šarišského a Erika Rothensteina v spojení s tematickou autorskou vizuálnou projekciou Viliama Csina premietanou na plátno. Dielo bude premierované ako súčasť väčšieho projektu k výročiu Nežnej revolúcie v Novej cvernovke v Bratislave.

  Pripravený obrazový materiál sa bude prelínať s napísanými kompozíciami a improvizácie budú sprevádzané „realtime“ VJ-ingom. Projekt nemá za cieľ prvoplánovo hodnotiť 17. november ale poskytne umelecké spracovanie názoru tvorcov diela a podnieti k zamysleniu sa nad dejinným vývojom a zlomovým obdobím našich novodobých dejín. Dielo má podnietiť diváka k zamysleniu sa nad našou nedávnou históriou, nebyť iba jednoduchým konzumentom kultúry a uvedomiť si, že sloboda je „krehký výdobytok“ a nie je samozrejmosťou.

  Projekt podporil Bratislavský samosprávny kraj

  Dielo vzniklo s podporou SOZA

  vizuál, réžia: Vilo Csino hudba – hudobný vedúci :Erik Rothenstein ansambel SO36 (Erik Rothenstein – saxofóny, Ľubomír Brtáň – gitara, elektronika, Vladimír Šarišský – klavír, Lucia Harvanová 1. husle, Michaela Petríková – 2.husle, Roman Rusňák – viola, Boris Bohó – violončelo) Skladatelia hudby: Vladimír Šarišský, Matúš Jakabčic, Erik Rothenstein (tvorba loopov & elektronika Ľuboš Brtáň)