František Báleš ansámbel: Básne múzické

  Dolny Kubín , Oravská galéria

  25.9. 2018, 18h,  Oravska galéria – Dolný Kubín

  František Báleš Ansambel

  autorský projekt pri priležitosti stého výročia vzniku  Československa

  Najmä hudbu! To ti neprekáža

  vziať slovo, čo neumelé je,

  čo každý vánok ľahko rozveje,

  nie tie čo viažu sa, či vážia.“ Paul Verlaine

  Hudba a slovo mali vždy k sebe blízko. Jedno dopĺňa druhé alebo koexistujú v symbióze ako rovnocenný partneri. Doprevádzajú človeka od jeho zrodu až po jeho posledné kroky. Vládcom slúžia ako mocný manipuláčný prostriedok, obyčajnému človeku pre jeho potešenie či hľadačom pravdy a umelcom pri odkrytí duše a vyjadrení svojho vnútra. Tam kde slovo nestačí nastúpi hudba aby vypovedala nevypovedateľné…..

  Československá poéziav čase spoločného štátu patrila medzi svetovo uznávanú literatúru o čom svedčia aj rôzne medzinárodné ocenenia jej autorov (Nobelovu cena za literatúru získal Jaroslav Seifert). Krása a hĺbka týchto básní láka už desatročia mnohých hudobníkov k ich zhudobneniu. V priestore jazzovej hudby je však toto spojenie zriedkavé. Básnevýznamných slovenských a českých básnikov (Ján

  Kostra, Ján Smrek, Jaroslav Seifert, František Hrubín, Jan  Skácel, a iných), v labyrinte jazzovej harmónie, rytmu a improvizácií spracoval František Báleš. Okrem tvorby  spomínaných autorov zaznie aj hudba na texty autora projektu, ktoré boli pôvodne napísané ako básne.

  Účinkujú :

  František Báleš klavír a spev, autor hudby

  Erik Rothenstein barytón saxofón,

  Vladimír Máčaj kontrabas,

  Juraj Šušaník bicie nástroje

  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu Umenia