Nová Slovenská hudba 2023

    Slovenský Rozhlas, Štúdio 1, Mýtna ulica

    Egon Krák: Garritus, pre barytón saxofón a orchester

    Môj priateľ a vynikajúci skladateľ Egon Krák mi venoval skladbu. Egon ďakujem 🙂

    10.11. Slovenský rozhlas, Štúdio 1 – 19:00