Lento Ad Astra

    ZUŠ M.R. Štefánika, Považská Bystrica

    koncert a workshop

    14h workshop – predstavenie 16h30, Považská Bystrica, ZUŠ M.R. Štefánika

    skupina na workshope predstavý nové diela z albumu Made in SK a bude riešiť so študentmi technické a interpretačné aspekty diel. Na koncerte zaznejú pôvodné diela pre saxofón francúzskych slovenských skladateľov.