Slovenský komorný orchester

  Bratislava, Koncertná sieň Slovenskej Filharmónie

  10.11. 16h

  koncert pri príležitosti 100. výročia ZUŠ Ruppedta – ako žiak tejto školy som veľmi rád že ma vedenie pozvalo ako interpreta aďakujem Egoovu Krakovi, že pre ˇmňa napísal skladbu Crosswalk


  Igor Dibák
  Carl Maria von Weber
  Tibor Frešo
  Wolfgang Amadeus Mozart
  Wolfgang Amadeus Mozart
  Dušan Martinček
  Mikuláš Schneider-Trnavský
  Egon Krák
  Giovanni Sollima
  Eugen Suchoň
  Rondino pre klavír a sláčikový orchester
  Concertino Es dur pre klarinet a orchester, op. 26
  Malý klavírny koncert, op. 26 – 3. časť
  Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur, KV 216 – 1. časť
  Koncert pre klavír a orchester č. 12 A dur, KV 414 – 1. časť
  Concertino pre flautu a sláčikový orchester
  Piesne (výber)
  Cross Walk Dancing pre barytónový saxofón a sláčikový orchester (premiéra)
  Violoncelles, vibrez! pre dve violončelá a sláčikový orchester
  Varila myšička kašičku ESD 88 (výber)