Slovak chamber orchestera

    Bratislava, Koncertná sieň Slovenskej Filharmónie

    100, anjiversary of music School M. Ruppeldt, Iam very pleased and honoed that Egon Krak wrote a piece for me.