Babele beat band & Dongo Szokolay

    Zichiho palác, Ventúrska ul. Bratislava

    Klezmer & world music & jazz – nový program kapely postavený na klezmere, balkánskej a slovenskej hudbe popretkávaný improvizačnými plochami a loopmi. Živelná hudba a citlivé balady s novým soundom…..

    Erik Rothenstein reeds, Marko Kukobat spev, harmonika, Juraj Raśi – bicie, Pavol Bereza – gitara